consumersvoice

geeft consumenten een stem

Onze onderzoeksmethoden

Innovatie is het – liefst succesvol – omzetten van een idee in een product. Van het prille beginstadium tot de marketing is inzicht vereist. Anders dan de meeste marktonderzoekstools zijn de onderzoeken van ConsumersVoice dan ook inzetbaar van het generen van ideeën (strategie), via het daadwerkelijk omzetten van idee in product (creatie) tot het daadwerkelijk realiseren van een product (realisatie). De fasering van het ontwikkelingsproces, strategie, creatie en realisatie zijn ontleend aan Roozenburg en Eekels (1991).

Afhankelijk van de behoefte van de klant kan ConsumersVoice zorgen voor een evaluerende, stimulerende of inspirerende stem. Samen met de opdrachtgever bepaalt ConsumersVoice de onderzoeksvraag en de daarbij passende onderzoeksmethode(n).

Een overzicht van onze onderzoeksmethoden en hun toepassingsgebied in het ontwikkelingsproces is samengevat in onderstaande tabel.

 

Methode                 

 

WOC-SWOT© 

Gedachtekaart©
HandVAT© 
Vragenlijsten
Gebruiksonderzoek
Toepassingsgebied

Strategiefase

+

+

 

+

 

Creatiefase

 

+

+

+

+

Realisatiefase

 

 

 

+

+

Soort

kwalitatief

semi-
kwalitatief

semi-kwalitatief

kwalitatief/
kwantitatief

kwalitatief/
kwantitatief

Methode

online

online

online

online

offline

Doorlooptijd
[dagen]

5

5

0

>5

afhankelijk van omvang

Terug naar boven