consumersvoice

geeft consumenten een stem

Gedachtekaart©

 PDF artikel downloaden 

Een gedachtekaart is een associatieve landkaart rond een bepaald thema. Onze panelleden krijgen enkele termen of afbeeldingen voorgelegd en geven aan wat hun intuïtieve associaties daarbij zijn. Ze geven ook aan of deze positief of negatief geladen zijn. Vervolgens associëren ze verder op hun eigen associaties. Door de keuze van de onderzoeksvragen, lopend van bijvoorbeeld abstract naar concreet, kan richting worden gegeven aan de associaties.
Doel van het onderzoek is om met zo weinig mogelijk vragen, maximaal 4 opeenvolgende vragen, zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het grote voordeel van deze onderzoeksmethode is dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie wordt verzameld.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie in één.

De verzamelde informatie heeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief karakter.
Het kwantitatieve karakter bestaat uit:
- het scheiden van hoofd- en bijzaken door het tellen van het aantal associaties (frequentie);
- de associaties, welke vergelijkbaar zijn met een voorgeprogrammeerde vragenlijst, worden gestuurd;
- onderzoek onder een grote representatieve groep
Het kwalitatieve karakter bestaat uit:
- het gebruik van de eigen taal van panelleden;
het gebruik van open vragen waardoor panelleden hun eigen associaties kunnen geven.

Snel en laagdrempelig

Het gedachtekaartonderzoek is een online onderzoeksmethode en heeft als belangrijkste voordelen dat het in vergelijking met offline onderzoeken sneller gestart kan worden en een kortere doorlooptijd kent. 
Respondenten kiezen zelf het moment waarop ze deelnemen. In de praktijk blijkt dat 80% van de reacties binnen de eerste onderzoeksdag binnen zijn.
Dit maakt het gedachtekaartonderzoek snel en laagdrempelig

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het gedachtekaartonderzoek of denkt u er aan om zelf een gedachtekaartonderzoek te laten uitvoeren dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen of vrijblijvend bijgaande aanvraagformulier toesturen.

Aanvraagformulier Gedachtekaart | Cases | Andere onderzoeksmethoden | Contact 

 

 

Terug naar boven