consumersvoice

geeft consumenten een stem

Vragenlijsten

Voor onze klanten voeren we online enquêtes uit. Die kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Kwantitatieve vragenlijsten bestaan meestal uit gesloten vragen (ja of nee) of meerkeuzevragen naar voorkeuren. Onze grote kracht ligt juist in kwalitatieve vragenlijsten met open vragen. Die gaan vooral op zoek naar het waarom. Onze panelleden geven zo inzicht in hun eigen ideeën rondom producten en diensten.

Andere onderzoeksmethoden | Contact