consumersvoice

geeft consumenten een stem

Gebruiksonderzoek

Gebruiksonderzoek legt de interactie bloot tussen de eindgebruiker en je product en levert het ‘tastbare’ bewijs wat er nog aan een product mankeert. 
ConsumersVoice hanteert de volgende twee vormen van gebruiksonderzoek, te weten:

 1. Kwalitatief gebruiksonderzoek: 
  • Individuele interviews;
  • Groepsdiscussies.
 2. Kwantitatief gebruiksonderzoek:
  •  Paneltest.

In onderstaande overzicht zijn de voor- en nadelen van de verschillende gebruiksonderzoeksmethoden samengevat.

 

 Interview

 Groepsdiscussie

 Paneltest

voor-delen

 

 

 

 

 

 • meer diepte informatie;
 • ontspanning in thuisomgeving;
 • geen wederzijdse beïnvloeding van eindgebruikers;
 • inzichtgevend karakter.                                                              

 

 • groepseffect stimuleert associatie proces;
 • snel in de uitvoering en uitwerking;
 • inzichtgevend karakter

 

 

 • kwantitatieve uitspraken;
 • toetsend karakter;
 • groepseffect stimuleert associatie proces;
 • combinatie met objectieve meetmethoden mogelijk. 

 

na-delen

 

 

 

 

 • tijdrovend in de uitvoering en de uitwerking. 

 

                                                                        

              

 • laat zich moeilijker vertalen naar de praktijk als het gaat om gevoel voor relevantie van de meningen;
 • eindgebruikers moeten op een bepaalde tijd op één plaats zijn                                             
 • geen ruimte om af te wijken;
 • panelgrootte;
 • tijdrovend in de voorbereiding en uitvoering                                    

 

 

 

Aanpak gebruiksonderzoek | Andere onderzoeksmethoden | Contact

 

 

 

Terug naar boven